Zaoberáme sa výstavbou a rekonštrukciou verejných inžinierskych sietí vodovodov, kanalizácií a plynovodov vrátane domových prípojok, výstavbou a rekonštrukciou areálových inžinierskych sietí vodovodov, kanalizácií a plynovodov, výstavbou a realizáciou stavebných objektov ako sú retenčné nádrže, prečerpávacie stanice, regulačné stanice a veľa ďalších objektov.

Ponúkame komplexné služby od kompletného nacenenia projektu, prípravných prác až po samotnú realizáciu a spustenie do prevádzky. Samozrejmosťou je aj záručný a pozáručný servis na všetky zabudované komponenty stavby.

Ďalšou špecializáciou spoločnosti je výstavba a rekonštrukcia spevnených plôch ako sú cestné komunikácie, chodníky, parkoviská a taktiež areálové komunikácie a parkoviská veľkých rozsahov (nad 1000 m2). Okrem štandardných spevnených plôch sa spoločnosť taktiež zaoberá aj výstavbou a rekonštrukciou špeciálnych spevných plôch ako sú cyklotrasy a parkové chodníky.